Last van tochtklachten? Maak ook gebruik van onze diensten.

Diensten

Maak ook gebruik van onze diensten

Diensten en expertises

De oorzaken van tochtklachten en vochtproblemen zijn vaak moeilijk te achterhalen. Negen van de tien analyses blijken fout te zijn en problemen worden dan ook vaak niet opgelost. Maar wij de specialist in thermografie en luchtdichtheidsmetingen met gebruik van blowerdoor. Door het toepassen van deze technieken brengen wij de oorzaken van binnenklimaat problemen zoals tocht, vocht en van lekkages altijd haarscherp in beeld.

Tochtklachten

Tocht is een vervelend verschijnsel dat het wooncomfort flink kan aantasten. Tochtklachten doen zich alleen onder bepaalde omstandigheden voor. Wanneer het ’s winters hard waait uit het oosten of noord-oosten ontstaan veel problemen. Maar wanneer er na verloop van tijd iemand komt zoeken naar de oorzaak terwijl de weersomstandigheden veranderd zijn is de oorzaak meestal niet te achterhalen. Bovendien kunnen isolatiegebreken leiden tot een koude luchtstroom over de vloer zonder dat er sprake is van infiltratie van buiten. Wij achterhalen de werkelijke oorzaken van tocht met gebruik van thermografie, blowerdoor of kunstmatige rook, zelfs al het windstil is.

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 69% van alle schade in gebouwen direct of indirect wordt veroorzaakt door vochtproblemen!

Vochtproblemen

Ook over de oorzaken van vochtproblemen doen veel misverstanden de ronde. Op de plaats waar vochtplekken zichtbaar zijn is zelden de oorzaak van het probleem te vinden. Een verkeerde analyse is dan ook gauw gemaakt. Vochtplekken op gevels worden vaak ten onrechte aan optrekkend vocht toegeschreven terwijl optrekkend vocht nooit een hoofdoorzaak van een vochtprobleem is. In werkelijkheid beginnen veel vochtproblemen bij een slechte bouwkwaliteit, isolatiegebreken, de klimaatsverandering en veroudering en aantasting van materialen. Wanneer de werkelijke oorzaken verholpen worden verdwijnen vochtproblemen zonder camouflagetechnieken toe te passen.

Isolatiegebreken

Isolatiegebreken, tochtklachten en vochtproblemen gaan hand in hand. Door isolatiefouten, ontbrekende waterkerende lagen of onvoldoende kierdichting ontstaan veel tochtklachten en vochtproblemen. Vooral bij energiezuinige nieuwbouwwoningen kunnen isolatiegebreken en onvoldoende kierdichting grote gevolgen hebben. Vaak ontstaan er in de winter grote vochtplekken op de gevels als gevolg van condensatie. Maar ook bij na-isolatie en bij het plaatsen van dakkapellen en aanbouwen gaat veel fout. Het effect van isolatiegebreken op het binnenklimaat, het energieverbruik en het risico op schade aan constructies is groot. Het is belangrijk om de kwaliteit van isolatie en kierdichting te laten controleren met gebruik van blowerdoor en thermografie.

Lekkage

Lekkages bij daken, goten, leidingen en afvoeren kunnen grote schade aan gebouwen veroorzaken. Vooral de gevolgschade van een waterlekkage – zoals de aantasting van gebouwconstructies door vocht – kan flink  in de papieren lopen. Het is daarom belangrijk dat de oorzaak van een lekkage tijdens een lekdetectie onderzoek snel door een deskundige wordt opgespoord om hoge kosten van gevolgschade te vermijden.

Enkele voorbeelden van onze diensten

Tochtklachten.nl

Tochtklachten.nl is onderdeel van Energiekeurplus, onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn de specialist in tocht, lekdetectie, vocht, drone inspecties, thermografie – ITC Level 3 gecertificeerd – & een blowerdoortest. Maak ook gebruik van onze diensten in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel.