Thermografie bij warmtenet voor Waterbedrijf Groningen

Thermografie bij warmtenet voor Warmtestad, onderdeel van het Waterbedrijf Groningen

Thermografie bij warmtenet in Groningen

In opdracht van het Waterbedrijf Groningen brengen wij de leidingen van een warmtenet in de wijk Selwerd beeld met gebruik van thermografie. Het Waterbedrijf Groningen neemt het 50 jaar oude warmtenet over van woningcorporatie de Huismeesters. Het oude warmtenet verzorgt vanuit een centraal ketelhuis de collectieve verwarming van 4 appartementenflats in de omgeving van de Kornoeljestraat.

WarmteStad

WarmteStad is een gezamelijk initiatief van het Waterbedrijf en de gemeente Groningen. Het is opgericht met als doel de bewoners van de wijken Selwerd en Paddepoel, het universiteitscomplex Zernike en voetbalstadion de Euroborg van duurzame warmte en koude te voorzien. Hiervoor maakt WarmteStad gebruik van warmte-koude opslag en later – indien mogelijk – van aardwarmte of geothermie. Om de bewoners van de Selwerd van warmte te kunnen voorzien neemt Warmtestad diverse oude kleinere warmtenetten over om deze op haar nieuwe Warmtenet Noord-West aan te sluiten. Uiteraard is het voor de nieuwe eigenaar belangrijk om een goed inzicht te krijgen in het leiding verloop en de kwaliteit van de oude leidingen.

Thermografie bij verwarmingsleidingen

Het doel van het onderzoek van de blokverwarming met thermografie is dan ook om de juiste locatie van de ondergrondse verwarmingsleidingen op te sporen en eventuele gebreken en lekkages snel en voordelig in beeld te brengen. In de loop van de jaren zijn er diverse aanpassingen aan het leiding verloop gedaan, maar de wooncorporatie de Huismeesters heeft hiervan geen helder beeld. Thermografie is zo’n geval de aangewezen methode om ondergrondse leidingen snel en contactloos in beeld te brengen en eventuele gebreken op te sporen zodat deze zonder veel graafwerk efficiënt hersteld kunnen worden.

Tochtklachten.nl

Tochtklachten.nl is onderdeel van Energiekeurplus, onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn de specialist in tocht, vocht, thermografie – ITC Level 3 – & luchtdichtheidsmetingen met Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.