Thermografie inspectie zorgcentrum Buitenpost

Thermografie inspectiie bij zorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost.

Thermografie zorgcentrum Buitenpost

Tochtklachten.nl voerde een thermografie inspectie uit bij een woonzorgcentrum in Buitenpost. Het doel van het thermografisch onderzoek was om de kwaliteit van de thermische schil van het zorgcomplex in beeld te brengen. Daarnaast hebben we de energieprestatie van de 70 aanwezige zorgappartementen doorgerekend. Ten slotte brachten we de mogelijkheden ter verbetering bij een renovatie van het gebouw in kaart.

Onderzoek zorgcentrum Buitenpost

Bij het onderzoek van het zorgcentrum maakten we gebruik van thermografie, endoscopie en interne vochtmetingen om de zwakke plekken in de gebouwschil op te sporen. Aan de hand hiervan stelden wij een advies op om aangetroffen vochtproblemen en isolatiegebreken te herstellen en tochtklachten en onnodig warmteverlies te vermijden. Aansluitend hebben we de energieprestatie van de zorgappartementen doorgerekend. Op basis van onze bevindingen is een integraal verbeteradvies geschreven.

Tochtklachten.nl

Tochtklachten.nl is onderdeel van Energiekeurplus, onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn de specialist in tocht, vocht, thermografie – ITC Level 3 – & luchtdichtheidsmetingen met Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.